Hội nghị

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ BƯỚU THẬN
20-01-2022  18:56:45 GMT +7

Xin gửi đến quý đồng nghiệp và các bạn quan tâm về hội thảo

“THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT MỘT PHẦN THẬN”

Đơn vị tổ chức: Bệnh viện Bình Dân

Hình thức tổ chức: trực tiếp tại giange đường A và trực tuyến qua ứng dụng Zoom

Thời gian: 08:00 - 14:45 ngày 22 tháng 01 năm 2022

Đăng ký tại https://bit.ly/bvbd_dangkyhoithao

Kính mời quý đồng nghiệp và các bạn quan tâm tham gia hội nghị và cập nhật kiến thức

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh 2009